ZACHOWAJ SKUTECZNOŚĆ W KRYZYSIE!
WARSZTATY Z LIDERAMI ZMIAN I PRZYWÓDZTWA

 


Unikalny program spotkania

Program Executive Meeting "Przełom.Nowa energia dla biznesu" stworzony został w oparciu o najbardziej aktualne potrzeby kadr decyzyjnych firm, organizacji i instytucji. Executive Meeting to spotkanie właścicieli przedsiębiorstw, prezesów, dyrektorów zarządzających, członków zarządu oraz dyrektorów kluczowych funkcji w tym dyrektorów sprzedaży, dyrektorów ds. rozwoju biznesu i dyrektorów personalnych.

Każda z sesji i każdy z warsztatów oparty jest o osobisty sukces prowadzącego w dziedzinie zarządzania biznesem i ludźmi.

W ramach poszczególnych sesji poznają Państwo najlepsze praktyki w skali europejskiej i polskiej gospodarki.

Warsztaty pomogą odnaleźć odpowiedzi na pytania ważne w obliczu zmian, których jako zarządzający ludźmi i biznesami obecnie doświadczamy. 

Prowadzący i sesje skoncentrowane są na wzroście sprzedaży i osiąganiu nowych, bardziej ambitnych celów dzięki zarządzaniu:

1. zorientowanemu na wyniki firmy

2. motywującemu menedżerów do nadzwyczajnych osiągnięć

3. opartemu na talentach i kompetencjach ludzi

Liderzy biznesu jako prowadzący

 

Executive Meeting 15 marca otworzy Robert Terry –– zaangażowany obecnie w odbudowę gospodarek Afganistanu, Iraku i Palestyny, Chairman ASK Europe, wiodącej globalnej firmy w obszarze zarządzania zmianą zachowań i rozwojem organizacji, pracującej w aliansie strategicznym z Executive Boost Growth, firmą doradczą w obszarze rozwoju przywództwa i rozwoju organizacji dla wzrostu biznesów.

Każdy z kolejnych prowadzących sesje i warsztaty  jest indywidualnością, która przeprowadzała biznesy przez znaczące zmiany. Wśród naszych moderatorów znajdują się menedżerowie, którzy zarządzali biznesami przynoszącymi nieprzeciętne wzrosty przychodów i zysków. W ramach  Executive Meeting 15 marca sesje poprowadzą m.in.  Anton Franckeiss, Olga Grygier-Siddons, Konrad Kobylecki, Jan Żytko.

Dziś są oni gotowi podzielić się z Państwem swoimi unikalnymi doświadczeniami  oraz skonfrontować je z Państwa obserwacjami i przemyśleniami.

Warsztatowa formuła spotkań

Executive Meeting oparty jest na nowatorskiej formule wielostronnych, w pełni interaktywnych warsztatów, skupionych na kluczowych wyzwaniach biznesowych.

Formuła poszczególnych sesji jest zróżnicowana – tak, by w najlepszy możliwy sposób przedyskutować każdorazowe zagadnienie.

Executive Meeting jest forum wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy najwyższą kadrą zarządzającą. Poszczególne warsztaty prowadzone będą przez liderów biznesu, którzy osiągnęli nieprzeciętne wyniki dzięki zarządzaniu spójnością organizacji, talentem menedżerskim oraz marką firmy i jej produktów. Program spotkania jest silnie skondensowany - ze względu na uwarunkowania czasowe kadry zarządzającej.

Zarówno w tematyce, jak i formie sesji każdy z Państwa odnajdzie z pewnością ważne dla siebie i swojej firmy, strategiczne pytania - i odpowiedzi.

Patron medialny

Patron merytoryczny