Badanie Relacji

Czas kryzysu stawia przed menedżerami nowe pytania i wyzwania. Sprostanie im będzie decydowało o przetrwaniu wielu firmy, rozstrzygnie o prawdziwym przywództwie i rzeczywistym potencjale firmy do działania w rytmie zmiany. 

W jakim kierunku zmierza w skali globalnej zarządzanie biznesem i ludźmi?

- to pytanie, na które poszukiwała odpowiedzi firma doradcza Executive Boost Growth podczas Badania Relacji Biznes Ludzie. Badanie prowadzone było wśród decydentów zarządzających biznesami i dużymi zespołami ludzkimi (kadry executive). W badaniu wzięli udział właściciele firm, prezesi, członkowie zarządu i dyrektorzy kluczowych funkcji, takich jak sprzedaż, produkcja, czy zasoby ludzkie. Lista uczestników badania obejmuje m. in. Alior Bank, AWD, BOŚ Bank, Bird&Bird, Ernst&Young, Fortum, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, GeoPost, Invest Bank, Kogenerację, NOMI, Polską Agencję Prasową PSE Operator, Real, Symantec, Tauron (Energia Pro), Wolters Kluwer.

Celem badania było zidentyfikowanie trendów i praktyk w zarządzaniu biznesami i ludźmi, które związane są ze wzrostem marek, firm i rynków.

Badanie ukazało znaczącą potrzebę refleksji nad zarządzaniem biznesem i ludźmi u decydentów biznesowych i szefów dużych grup pracowniczych. Decydenci okazują dużą otwartość w dzieleniu się swoimi najlepszymi praktykami i doświadczeniem z obszaru zarządzania. Generalnie obowiązuje reguła, że czym bardziej decyzyjny i samodzielny w swoich działaniach zarządzający – tym większa gotowość do rozmowy o kluczowych zagadnieniach zarządczych.

Badanie Relacji Biznes Ludzie ujawniło kilkanaście trendów, z których najciekawsze to:

  • Osoby decyzyjne posiadają unikalne kompetencje przywódcze, przy czym, co budzi zaskoczenie, nie do końca są ich świadome, w konsekwencji czego nie rozwijają tych kompetencji u podległych szczebli menedżerskich;
  • Marka i taktyki biznesowe są spójne z marką pracodawcy i taktykami zarządzania ludźmi w firmach sektora finansowego. W firmach z innych sektorów oba obszary – rynkowy i ludzki - nie są raczej spójnie zarządzane.
  • Wiarygodności pracodawcy budowana jest poprzez autorytet i charyzmę osoby decyzyjnej. Nieliczne firmy budują wiarygodność pracodawcy poprzez zaplanowane działania związane z rynkiem pracy, a dobre praktyki w tym obszarze widoczne są przede wszystkim w firmach skandynawskich.
  • Normą w wielu firmach jest obecność procedury personalnych. Zaskakuje jednak fakt, iż w wielu przedsiębiorstwach pozostają one poza głównym realnym nurtem zarządzania i nie wywołują oczekiwanych zachowań u kadry menedżerskiej;
  • Firmy i ich szefowe mają rozwinięty zbiór taktyk i rytuałów zarządzania ludźmi. Rzadko spotyka się jednak długoterminową koncepcję bycia pracodawcą, czy też zatrudniania ludzi.
  • Stosowany w Polsce styl przywódczy oparty jest na osobistym autorytecie, gdzie podwładni menedżerowie pełnią rolę konsultacyjną i wykonawczą. Rodzi to u decydentów narastającą potrzebę rozmowy o biznesie i ludziach – na którą nie ma raczej miejsca w codziennym, operacyjnym zarządzaniu.

Miejscem do takiej rozmowy i refleksji jest Executive Meeting. Szczegółowe wyniki Badania stały się bowiem podstawą cyklu spotkań Executive Meeting. Zapraszamy serdecznie na najbliższy Executive Meeting 15 marca do Hyatt Regency Warsaw.

Patron medialny

Patron merytoryczny