II Ogólnopolski Kongres
Pracowników Sądów i Prokuratury

23-24 października 2014 r.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w ramach Akademii Prawa Sądowego zaprasza na

II Ogólnopolski Kongres Pracowników Sądów Powszechnych i Prokuratury, który odbędzie się w dniach 23– 24 październik 2014  r. na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

II Kongres jest kontynuacją debaty przedstawicieli nauki, związków zawodowych, działających w sądach i prokuraturze, przedstawicieli sądów i prokuratur oraz Ministerstwa Sprawiedliwości na temat nowego modelu zatrudniania pracowników oraz nowoczesnych metod zarządzania możliwych do wprowadzenia w tym sektorze władzy publicznej. Planowane sesje oraz referaty mają przyczynić się – w duchu dialogu i współpracy partnerów społecznych oraz wolnej i merytorycznej dyskusji, którą gwarantuje środowisko akademickie – do wypracowania przyszłego modelu zatrudniania pracowników sądów i prokuratury oraz zarządzania zasobami ludzkimi w tym segmencie władzy publicznej.

Kongres ma na celu wsparcie Rządu RP oraz służb legislacyjnych Parlamentu w wypracowaniu dojrzałego i nowoczesnego projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury.  Udział w Kongresie biorą przedstawiciele świata nauki, praktycy zarządzania w sądach oraz partnerzy społeczni. Drugiego dnia Kongresu przedstawione zostaną unikatowe i pionierskie badania dotyczące zarządzania obciążeniem psychospołecznym pracą w sądach i prokuraturze.

Miejsce obrad: Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

Organizatorzy

Partnerzy